Prohlášení skupiny Heinzel o životním prostředí

Respektujeme životní prostředí a usilujeme o minimalizaci dopadů našeho podnikání na životní prostředí. Snažíme se nejen o co nejvyšší efektivitu, ale zároveň klademe velký důraz na veškeré činnosti na ochranu životního prostředí a snižování ekologického dopadu našich činností na minimum. V papírnách máme zavedený komplexní systém kontroly kvality, certifikovaný dle standardu ISO 9001, a náš standard řízení záležitostí životního prostředí je certifikovaný dle ISO 14001.
 

Europapier i naše mezinárodně obchodující společnost jsou certifikovány dle FSC® a PEFC. Jsme přesvědčeni o tom, že tyto systémy řízení prospívají všem našim činnostem, rovněž díky tomu, že si je osvojili všichni zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou si vědomi toho, že sdílejí odpovědnost za dopad své práce na životní prostředí, a vědí, jak jej efektivně omezit.

Politika životního prostředí, kvality a bezpečnosti je nedílnou součástí strategie naší Skupiny. Odpovědnost vůči životnímu prostředí je jedním z klíčových aspektů všech činností skupiny. Usilujeme o minimalizaci dopadu naší činnosti na životní prostředí. U všech činností dodržujeme zásadu neustálého zlepšování...

 

K pozitivním výsledkům přispívá i široký systém vzdělávání a školení pro všechny zaměstnance našich společností ve všech pracovních kategoriích - od obsluhy přes střední management až po vrchní vedení.

Pokoušíme se tyto hodnoty vštěpovat nejen svým zaměstnancům, ale i svým dodavatelům surovin a služeb. Motivujeme zákazníky, aby využívali našeho sortimentu produktů, které byly vyrobeny způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí. Budujeme pozitivní vztahy s širokou veřejností a se státem, komunitou a regionálními institucemi i jinými společnostmi.

Svou odpovědnost vůči životnímu prostředí ukazujeme otevřeně, formou přímé komunikace, jsme ochotni poskytovat informace o našich továrnách, strategii a cílech a pohotově řešíme veškeré dílčí problémy. Pouze přímý a upřímný dialog a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami může zajistit úspěšné dlouhodobé soužití v našem přetechnizovaném světě.

Alfred H. Heinzel, Prezident skupiny Heinzel