Vyprojektujte si svou budoucnost!

Pro výpočet ekologických úspor (např. malá uhlíková stopa) našeho ekologického papíru můžete použít ekologickou kalkulačku.

Environmental Paper Network Paper Calculator

Tento nástroj vám pomůže vyčíslit výhody volby lepšího papíru. Kalkulačka papíru ukáže dopady různých papírů po dobu jejich celého životního cyklu na životní prostředí.

Používáním menšího množství papíru, zvyšováním recyklovaného obsahu a realizací dalších zlepšení můžete ušetřit dřevo, vodu a energii a snížit znečištění a pevný odpad.

Vytvořte přehlednou zprávu, aby podle ní vaše společnost, komunita, nezisková nebo jiná organizace mohla lépe vybírat papír a měřit ekologické výsledky.