Jako vedoucí velkoobchod na trhu papírem ve střední a východní Evropě přebíráme mimořádně vysoký stupeň zodpovědnosti za životní prostředí. S přihlédnutím k výše uvedenému nezná Europapier v oblasti životního prostředí žádné kulturní ani jazykové bariéry. Na všech trzích uplatňuje Europapier environmentální standardy. Zejména v citlivé oblasti jako je papírenský průmysl, je život v symbióze s lesy a přírodou velmi důležitý.

Naše certifikáty


 

 

 

 

Jdeme příkladem

Dobře víme, že snaha o zachování životního prostředí je klíčem k lepší budoucnosti. Respektujeme přírodu, ve kterém žijeme a jsme si vědomi naší zodpovědnosti. V tomto ohledu si klademe velké cíle a zároveň překonáváme naše očekávání. Tím vším chceme jít příkladem.

 

 

 

 

 

Nakupujte ekologický sortiment online

Udržitelné lest​nictv

í​​​​​​

 

 

Prohlášení skupiny Heinzel group

Respektujeme životní prostředí a usilujeme o minimalizaci dopadů našeho podnikání na životní prostředí. Snažíme se nejen o co nejvyšší efektivitu, ale zároveň klademe velký důraz na veškeré činnosti na ochranu životního prostředí a snižování ekologického dopadu našich činností na minimum. V papírnách máme zavedený komplexní systém kontroly kvality, certifikovaný dle standardu ISO 9001, a náš standard řízení záležitostí životního prostředí je certifikovaný dle ISO 14001.