Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá, zejména pokud používáte naše webové stránky. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám proto poskytne úplné informace o tom, které z vašich osobních údajů zpracováváme, když využíváte naše internetové služby a jak (coby správce) tyto údaje chráníme. Údaje se zpracovávají na základě příslušných zákonných ustanovení.

Správce zpracovávání údajů: EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r.o.

Zástupce správce: Ing.Petr Bocian, finanční ředitel, e-mail: p.bocian@europapier.cz; tel.: 274 009 145

A)Návštěva našich webových stránek

Pokud navštívíte naše webové stránky nebo náš internetový obchod, žádné vaše osobní údaje se nebudou ukládat na našich webových serverech bez vašeho výslovného souhlasu. Pro lepší použitelnost našich webových stránek nebo našeho internetového obchodu je však výhodné, když jsou dočasně uchovány logové soubory a cookies; proto na našich webových stránkách vyžadujeme váš souhlas. Tento souhlas nejste povinni poskytnout a i bez jeho udělení budete moci webové stránky používat; v některých případech však můžete při užívání našich webových stránek narazit na určitá omezení.  

B)Souhlas s ukládáním a používáním logových souborů a používáním cookies 

1.Pokud poskytnete výslovný souhlas s ukládáním a užíváním logových souborů a s používáním cookies, naše webové servery dočasně uloží každý vstup do logového souboru. Tím budou shromažďovány a ukládány následující údaje: 

 • IP adresa počítače, z něhož vyšel požadavek 
 • Datum a čas přístupu
 • Název a URL stahovaných údajů
 • Množství předaných údajů
 • Informace, zda byl požadavek úspěšný (kód stavu HTTP )
 • Informace o použitém vyhledávači a operačním systému
 • Webové stránky, z nichž pochází přístup

Právní základ pro uchovávání údajů je naším legitimním zájmem, jelikož takové údaje slouží především pro účel řádného provozu serveru a zabezpečení systému (Čl. 6, odst. 1, bod f GDPR).

Naše webové stránky navíc v případě, že poskytnete svůj souhlas, používají i cookies (pro více informací viz níže Politika cookie). 

Shromážděné údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění použití webových stránek (vytvoření připojení), bezpečnosti systému, technologické správy síťové infrastruktury a za účelem anonymizovaného, statistického vyhodnocení užívání a optimalizace naší přítomnosti na internetu. 

Shromážděné údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 38 měsíců.

V tomto kontextu bychom chtěli zdůraznit, že budeme vyhodnocovat IP adresy pouze interně, např. v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu.

2.Údaje, které byly uloženy v okamžiku vašeho online přístupu k nám, budou poskytnuty třetím stranám, pouze pokud budeme povinni tak učinit ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí, pokud je takové poskytnutí nezbytné pro účel uplatnění práv a trestního stíhání v případě útoku na naši internetovou infrastrukturu. Údaje neposkytneme pro jiné nekomerční nebo komerční účely. 

3.Pokud jde o uložené logové soubory, neprovádíme všechny zpracovatelské činnosti sami, ale spoléháme se na podporu pečlivě vybraných a spolehlivých partnerů (= zpracovatelů), konkrétně ITBH, Elements new media solutions GmbH. Vhodnými a nejmodernějšími technickými a organizačními opatřeními tito zpracovatelé také zajišťují zabezpečení vašich údajů. Naši partneři nesmějí používat poskytnuté osobní údaje pro jiné účely než pro účely, pro které je získali.

4.Politika Cookies

Pokud jste poskytli svůj výslovný souhlas ukládat a používat logové soubory a používat při návštěvě našich webových stránek cookies, budou naše webové stránky používat cookies v některých případech mimo těch, které jsou uvedeny v Článku A. Slouží k tomu, aby naše působení bylo vstřícnější k uživatelům a účinnější. Cookies jsou malé textové soubory, které vyhledavač ukládá ve vašem počítači. Údaje jsou shromažďovány a ukládány výhradně v anonymizované a pseudonymizované formě. 

Po prvním kontaktu s internetovým obchodem a/nebo s webovými stránkami se na terminálu uživatele vytvoří následující cookies: 

Před přihlášením

 • jazyk (jazykový parametr) = platný až do konce relace
 • ROUTEID (parametr pro vyvažování zátěže) = platný až do konce relace

Po přihlášení 

 • sid (parametr relace) = platná až do konce relace
 • sid key (parametr relace) = platná až do konce relace 

Následující cookies jsou nastaveny při návštěvě webové stránky :

 • fe_typo_user (session cookie)Typo3 cookie, platný pro celou plochu
 • resolution (session cookie) Typo3 cookie, platný pro celou plochu
 • cookieAgree (no session cookie)Typo3/JavaScript cookie, pokud je cookie banner přijat, životnost 2 týdny. Tento cookie se nastaví pouze pokud je cookie banner aktivován.

Po přístupu do internetového obchodu a/nebo na webové stránky Google Analytics se nastaví následující cookies:

 • _ga:(Parametr Google), životnost 2 roky
 • _gid: (Parametr Google), životnost 24 hodin
 • _gat: (Parametr Google), životnost 10 minut

Ve svém prohlížeči můžete stanovit, zda mohou být cookies  nastaveny nebo ne. Nastavení cookies můžete zabránit příslušným nastavením; chtěli bychom však upozornit, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce naší webové stránky.

5.Použití Google Analytics 

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu Google Inc. pro webovou analýzu.

Google Analytics používá také cookies, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy) budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. 

Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Navíc můžete znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Další informace o podmínkách užívání a zásadách Google o ochraně osobních údajů lze najít pod následujícími odkazy:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=de

https://www.google.de/intl/de/policies/

Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Certifikát lze dohledat pod https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

C)Internetový obchod

1.Pokud si vytvoříte zákaznický profil na našich webových stránkách nebo zadáte objednávku přes náš internetový obchod, budete požádáni o zadání osobních údajů do online formulářů. Jak informace, tak/nebo údaje, které vložíte a údaje vyplývající ze zpracování vaší objednávky, zejména

 • číslo objednávky a stav objednávky
 • informace o dodání (datum, způsob dopravy, dodací adresa atd.)
 • email

jsou vyžadovány pro zpracování vaší smlouvy.

Uvedené údaje budou uchovávány po dobu 3 let.

2.Vaše osobní údaje nebudou propojeny nebo synchronizovány s jinými údaji, ale budou využity pouze pro vámi požadované služby.  Vaše údaje nevyužijeme pro marketingové účely, nebo pro účely průzkumu trhu, nebo průzkumu veřejného mínění bez vašeho výslovného souhlasu.  

3.Za účelem řešení smluvního vztahu s vámi budou vaše údaje poskytnuty kategoriím příjemců uvedených dále, zejména v následujících případech: 

a) Údaje budou vždy poskytovány přepravcům, kterým vydáme pokyn k doručení zboží. Budou poskytovány pouze takové údaje, které jsou nutné pro dopravu zboží.

b) přímá dodávka

Pokud jsou vaše osobní údaje sděleny způsobem poskytování takových údajů zpracovatelům, mohou být takové údaje použity pouze pro účel, pro který mu byly poskytnuty. Naši zpracovatelé také zaručují zabezpečení vašich údajů vhodnými a moderními technickými a organizačními opatřeními. 

4.Poskytnutí uvedených údajů je vyžadováno pro uzavření smlouvy, jinak nejsme schopni zpracovat vaši objednávku. Pokud neposkytnete uvedené údaje, nebude žádná smlouva uzavřena.

D)Zpravodaj

1.Pokud jste poskytli svůj výslovný souhlas s přijímáním zpravodajů, můžeme vám posílat elektronický zpravodaj s komerčním obsahem pro reklamní účely. Údaje poskytnuté v průběhu přihlášení k odebírání zpravodaje budou použity pouze pro zasílání zpravodaje. Odebírání zpravodaje můžete kdykoli ukončit prostřednictvím volby zrušit odebírání, obsažené ve zpravodaji, nebo prostřednictvím následujícího odkazu: dataprotection@europapier.cz.

Údaje, které jsme od vás k tomuto účelu získali, budeme uchovávat pouze po dobu, během níž dostáváte zpravodaj a neodvolali jste svůj souhlas s přijímáním zpravodajů. 

2.Poskytování údajů pro přijímání zpravodaje není právně ani smluvně vyžadováno, ani není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Proto neexistuje povinnost poskytnout tyto údaje a/nebo souhlasit s přijímáním zpravodajů. Právním základem pro přijímání zpravodaje je pouze vámi udělený souhlas (Čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Pokud neudělíte souhlas, nebude žádný zpravodaj zasílán. 

E)Práva zaručená subjektům údajů

Dále odkazujeme na následující práva zaručená subjektům údajů podle GDPR ohledně zpracovávání osobních údajů, které se jich týkají:

 • Právo na informace ze strany správce ohledně osobních údajů týkajících se subjektů údajů podle Čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu podle Čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz podle Čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracovávání podle Čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů podle Čl. 20 GDPR
 • Právo na vznesení námitky proti zpracovávání podle Čl. 21 GDPR

Subjekty údajů mají dále právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů. V tomto ohledu také odkazujeme na webové stránky orgánu pro ochranu údajů, které naleznete na https://www.uoou.cz/

F)Odkazy na další poskytovatele

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další poskytovatele a odkazy na naše působení v sociálních médiích. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky a služby, které jsou naším majetkem a jsou námi provozovány. Nemáme vliv na externí odkazy, které vzniknou z našich služeb. Neodpovídáme za to, zda poskytovatelé nebo provozovatelé platforem sociálních médií splňují zákonná ustanovení o ochraně údajů. 

G)Ochrana technických údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše údaje, které zpracováváme, proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu. Naše bezpečnostní opatření se pravidelně zdokonalují v souladu s technologickým pokrokem. 

H)Platnost a nejnovější verze Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné a nahrazuje všechna předchozí prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo změnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud to budeme pokládat za nezbytné a/nebo účelné.