Vytváříme hodnoty pro naše partnery, lidi a naši planetu.

Vytváříme hodnoty pro naši planetu, používáním udržitelných materiálů, neděláním škod životnímu prostředí a pomáháme přírodě k regeneraci.

Co děláme pro životní prostředí? 

Dobře víme, že snaha o zachování životního prostředí je klíčem k lepší budoucnosti. Respektujeme přírodu, ve kterém žijeme a jsme si vědomi naší zodpovědnosti. V tomto ohledu si klademe velké cíle a zároveň překonáváme naše očekávání. Tím vším chceme jít příkladem.

NAŠE HODNOTY

ZODPOVĚDNOST

DOKONALOST

RESPEKT

Udržitelná cirkulární ekonomika

s přírodními produkty.

Jako firma zabývající se výrobou buničiny a papíru je společnost HEINZEL GROUP součástí lesnického řetězce. Prosperující lesy, zdravé ovzduší a funkční biotopy jsou základním kamenem našeho podnikání. Jsou také naši největší prioritou. Přebíráme zodpovědnost za ochranu naší planety a za zabezpečení naši budoucnosti. Aktivně se zapojujeme do boje proti klimatickým změnám používáním udržitelných materiálů, minimalizací odpadu, předcházíme poškozování životního prostředí a pomáháme přírodě s regenerací. 

Recyklace je pro nás způsob, jak maximalizovat využití našich produktů vyrobených z přirozeně obnovitelných surovin. Díky tomu, že pracujeme s udržitelností a recyklací už dekády, jsme obeznámeni s možnými komplikacemi, která nám můžou přijít do cesty.

Produkujeme a distribuujeme přírodní a recyklovatelné produkty z obnovitelných zdrojů. Abychom takový produkt mohli uskutečnit potřebujeme velké množství energie, vody, dřeva a chemikálií. Od vždycky víme, že cirkulární ekonomie pro nás hraje rozhodující roli v šetření materiálů, které používáme. V papírenských továrnách Laakirnchen a Raubling se papír nevyrábí ze dřeva, ale už z použitého papíru, který by se jinak vyhodil. Voda je očištěna a vrací se zpět do řeky, a navíc zrecyklujeme i chemikálie. Vedlejší produkty, které vzniknou při procesu výroby v našich papírnách z pak tepelně zpracujeme a získáme tak energii na výrobu, ale zbude nám i energie k dodání do okolních komunit.

Závazek klimatické neutrality před rokem 2050

Klimatické změny reálně ohrožují naši planetu a naši společnost ve které žijeme. Emise skleníkových plynů, jako jsou emise CO2, musí být sníženy, aby se globální oteplování zastavilo. Naše korporátní vize ukazuje, jak zamýšlíme být zodpovědní a úspěšní v tomto běhu na dlouhá léta. 

 

 

Udržitelné lest​nictví​​​​​​

Udržitelné lesnictví

Udržitelně spravované lesnictví hraje rozhodující roli v úsilí k ochraně klimatu. Vzhledem k tomu, že stromy zadržují uhlík, redukuje se množství CO2, které škodí životnímu prostředí. V ten samý moment lesy čelí velkým výzvám jako jsou zvyšování teplot, vyžší stupně vlhkosti v zimě nebo suchá léta. Klimaticky aktivně spravované lesnictví je pomáhání lesním ekosystémům, aby fungovali správně. Abychom ochránili budoucnost lesů, naše podniky v Pols a Estonsku je získávána ze certifikovaných a kontrolovaných zdrojů. Pro příklad, 80 % dřeva procesovaného v papírnách Pols jsou z Rakouského lesnictví, kde základní principi udržitelné správy jsou součástí už po generace.

V našich podnicích Pols a Raubling, používáme také buničinu od jiných výrobců. 100 % buničiny v Pols, které pochází z externích zdrojů je FSC® (FSC-C017326) nebo PEFC certifikováno. V Raubling je toto číso 96%. Toto znamená, že jsme vždy schopni ověřit a určit původ a udržitelnost našich  zdrojů.

V roce 2020 jako členové EPIS, HEINZEL GROUP podporuje iniciativu #GreenSource, která má za cíl rozšířit povědomost důležitost udržitelnosti v dřevo-lesnickém zpracovatelském průmyslu, a jaký to má dopad na dosáhnutí  cíle EU o klimatické neutralitě.